Dei siste åra har verksemda gått inn i frittståande prosjekt der ein ut frå kunden sine behov og idear har utvikla konkrete produkt.

Dette kan vera både små prosjekt over kort tid eller tyngre prosjekt som går i fleire fasar over lengre tid.
 
Dei prosjekta ein har hatt hittil er offshorerelatert, men ein kan også ta prosjekt innanfor andre bransjar.