Verksemda har bygd maskiner for industrikundar sidan 1996.

Maskinene er leverte til kundar innan bestikk produksjon og trevareprodusjon.

Maskinene er bygde med PLS styring, pneumatikk og eventuelt  servo akser  eller kombinert med robot. I tillegg har me brukt vision teknikk i håndteringsoperasjonar. Dei fleste mekaniske komponentar vert produsert i eigen maskineringsverkstad medan ein brukar etablerte levererandørar innan automasjon på alle innkjøpte komponentar.
For konstruksjon brukar ein i dag SolidWorks som er eit fullverdig 3D verktøy.
 
 
 
 Kantslipemaskin for bestikk
 
 
 
 Innlastingsmagasin for bestikk
 
 
 
 Robot mating av stansemaskin
 

 

 
 Slipemaskin for bestikk